Reklamasjonsskjema ved feil på varmepumpen

Reklamasjonskjema for Fuji Electric varmepumpe

Med reklamasjon mener vi vare med produksjonsfeil eller andre mangler. Målet er å gjøre reklamasjonsprosessen enklere og mindre tidkrevende for både deg og oss. Systemet er basert på tillitt mellom begge parter og vil normalt bli behandlet i løpet av en periode på 5-10 arbeidsdager.

Til reklamasjonsskjema for varmepumpe