Momentnøkkel Tasco 1/2″ 24 mm (ikke R410/32)

Momentnøkkel Tasco (ikkeR410A/R32), 1/2″ 24 mm.

Beskrivelse

Momentnøkkel Tasco 1/2″ 24 mm (ikke R410/32)