Creative

Trane Isvannsmaskiner

Trane er en global leverandør av varmepumper, air condition (HVAC), isvannsmaskiner og styringssystemer for ’Building management’. Trane leverer produksjon og servicetjenester over hele kloden. Trane har mer enn 29.000 ansatte og 104 produksjonsteder i 28 land. De har en årlig omsetning på mer enn 8 milliarder dollar. I tillegg til sin aktivitet i HVAC-systemer er Trane involvert i energ isparing og fornybare energiprosjekter. Trane har kontorer, serviceoperasjoner, joint ventures og produksjonsanlegg rundt om i verden.

Heating Opportunities with Low-GWP Refrigerants

Trane Isvannsmaskiner presenter Conquest CGAX/CXAX


Trane Isvannsmaskiner presenter Sintesis RTAF


Hvorfor velge kjøling eller ventilasjon fra Trane

Hos Trane bygger vi ikke bare våre ventilasjons produkter, vi eier også patentene på dem. Ikke bare tester vi våre produkter. Vi tester dem til det ekstreme. Hvis de ikke takler våre ekstreme tester, fortjenere de heller ikke å bli tilgjengelige for våre kunder.

Etter 100 år med pålitelighet, innovasjon og utallige teknologiske og ingeniørmessige nyvinninger, har historien gjort en ting klinkende klart: Trane har tradisjon med innovasjon hver dag, i alt vi gjør.

eCGWN / eCCUN Vannkjølte isvannsmaskiner

Description

Trane varmepumper -Water-to-water heat pump Options
• High Efficiency version
• Soft Starter
• Water pumps command - single or double
• Compressor kW limiting
• Compressor sound attenuating jackets
• High and low pressure gauges
• Hydraulic module including:
- single or dual evaporator pump including water filter and pressure tabs
- speed inverter condenser pumps including flow control, water filter and pressure tabs for winter freeze protection
- combinations of hydraulic modules available:
evaporator only, condenser only or both

Tracer™ CH530 Control
Adaptive Control™ microprocessor-based control
featuring:
• Easy to use operator interface
• External linear reset, auxiliary and external water setpoint
• Compressor kW limiting (optional)
• Alarm indicator programmable relays (options)
• LonTalk®, BACnet®, or Modbus® communication interface (optional)

Share this product

    Kontakt oss:

Pingvin Klima AS

Adresse:
Bjørnerudveien 18, 1266 Oslo, Norway
Tel / fax: +47 22 65 04 15 / 22 65 04 16
    Følg oss:

General varmepumper logo   Trane technologies logo
Facebook YouTube twitter   Facebook YouTube twitter