Creative

Trane Isvannsmaskiner

Trane er en global leverandør av varmepumper, air condition (HVAC), isvannsmaskiner og styringssystemer for ’Building management’. Trane leverer produksjon og servicetjenester over hele kloden. Trane har mer enn 29.000 ansatte og 104 produksjonsteder i 28 land. De har en årlig omsetning på mer enn 8 milliarder dollar. I tillegg til sin aktivitet i HVAC-systemer er Trane involvert i energ isparing og fornybare energiprosjekter. Trane har kontorer, serviceoperasjoner, joint ventures og produksjonsanlegg rundt om i verden.

Heating Opportunities with Low-GWP Refrigerants

Trane Isvannsmaskiner presenter Conquest CGAX/CXAX


Trane Isvannsmaskiner presenter Sintesis RTAF


Hvorfor velge kjøling eller ventilasjon fra Trane

Hos Trane bygger vi ikke bare våre ventilasjons produkter, vi eier også patentene på dem. Ikke bare tester vi våre produkter. Vi tester dem til det ekstreme. Hvis de ikke takler våre ekstreme tester, fortjenere de heller ikke å bli tilgjengelige for våre kunder.

Etter 100 år med pålitelighet, innovasjon og utallige teknologiske og ingeniørmessige nyvinninger, har historien gjort en ting klinkende klart: Trane har tradisjon med innovasjon hver dag, i alt vi gjør.

eRTAD – Luftkjølte isvannsmaskiner

Description

Trane isvannsmaskin-Air-cooled helical-rotary chiller Series R Options
• High ambient operation (up to 52°C)
• Low ambient operation (down to -18°C)
• Low noise version equipped with low-speed fans and compressor sound attenuating
• High efficiency version
• Power disconnect switch
• Condenser protection or complete unit protection
• Night noise setback to reduce sound levels at night
• High and low pressure gauges
• Hydraulic module - single or dual pump with water strainer
• 60 Hz unit

Accessories
• Neoprene isolators
• Grooved pipe connection kit
• Flow switch

UCM-CLD Control
Adaptive Control™ microprocessor featuring:
• Unit control module with Clear Language Display
• External Auto/Stop
• External interlock
• Chilled water pump control
• Alarm indication contacts
• Ice-making card (optional)
• LonTalk® or Modbus® communication capabilities
• Chilled water and current limit remote setpoint card
(optional)

Share this product

    Kontakt oss:

Pingvin Klima AS

Adresse:
Bjørnerudveien 18, 1266 Oslo, Norway
Tel / fax: +47 22 65 04 15 / 22 65 04 16
    Følg oss:

General varmepumper logo   Trane technologies logo
Facebook YouTube twitter   Facebook YouTube twitter