Creative

Trane Isvannsmaskiner

Trane er en global leverandør av varmepumper, air condition (HVAC), isvannsmaskiner og styringssystemer for ’Building management’. Trane leverer produksjon og servicetjenester over hele kloden. Trane har mer enn 29.000 ansatte og 104 produksjonsteder i 28 land. De har en årlig omsetning på mer enn 8 milliarder dollar. I tillegg til sin aktivitet i HVAC-systemer er Trane involvert i energ isparing og fornybare energiprosjekter. Trane har kontorer, serviceoperasjoner, joint ventures og produksjonsanlegg rundt om i verden.

Heating Opportunities with Low-GWP Refrigerants

Trane Isvannsmaskiner presenter Conquest CGAX/CXAX


Trane Isvannsmaskiner presenter Sintesis RTAF


Hvorfor velge kjøling eller ventilasjon fra Trane

Hos Trane bygger vi ikke bare våre ventilasjons produkter, vi eier også patentene på dem. Ikke bare tester vi våre produkter. Vi tester dem til det ekstreme. Hvis de ikke takler våre ekstreme tester, fortjenere de heller ikke å bli tilgjengelige for våre kunder.

Etter 100 år med pålitelighet, innovasjon og utallige teknologiske og ingeniørmessige nyvinninger, har historien gjort en ting klinkende klart: Trane har tradisjon med innovasjon hver dag, i alt vi gjør.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Vannkjølte Isvannsmaskiner

More than half of the large buildings around the world today have a chiller fromTrane at their core.
eCGWH / eCCUH Vannkjølte isvannsmaskiner

eCGWH / eCCUH Vannkjølte isvannsmaskiner

Customer benefits


• High performance heat pump
• Compact design
• Indoor installation: easy maintenance
• Minimum maintenance requirements

Main features
• High efficiency hermetic Scroll compressors with low vibration and sound levels and full internal overheating protection
• Hot water leaving water temperature up to +50°C
• External sheet metal parts are galvanized and finished with powder paint RAL 9002
• Access panels are quickly removable using a square key
• Designed for indoor installation
• 380, 400 and 415V power voltage
• Phase and unbalance detection
• 400/220V transformer for the control

eCGWN / eCCUN Vannkjølte isvannsmaskiner

eCGWN / eCCUN Vannkjølte isvannsmaskiner

Customer benefits


High performance heat pump based on:
• Compact design and packaged hydraulic module (available as an option) for easier and faster installation
• Wide application flexibility for comfort and process applications
• State of the art control to guarantee superior dependability: low cost of ownership

Main features
• High efficiency hermetic Scroll compressors with low vibration and sound levels and full internal overheating protections
• Hot water leaving water temperature up to +60°C
• Control of the condenser leaving water temperature
• External sheet metal parts are galvanized and finished with powder paint RAL 9002
• Access panels are quickly removable using a square key and mounted handles
• Designed for indoor and outdoor installation
• Full factory refrigerant and oil charge
• 380, 400 and 415V power voltage
• 400/110V transformer for the control
• Phase & unbalanced detection

eRTWD / eRTUD Vannkjølte isvannsmaskiner

eRTWD / eRTUD Vannkjølte isvannsmaskiner

Customer benefits


High performance heat pump based on:
• Falling film evaporator: higher performances with lower refrigerant charge
• State-of-the-art control to guarantee superior dependability and low cost of ownership

Main features
• Low-speed, direct-drive semi-hermetic helical rotary compressor featuring only 3 moving parts, suction-gas-cooled motor
• Fully modulating load control (15-100%)
• 3 different levels of efficiency
• Control of the hot water leaving water temperature from CH530
• Maximum condenser temperature 60°C
• Compact physical footprint - fits through standard singlewidth door
• Bolt-together construction for easy unit disassembly
• Single power connection-reduced wiring costs
• Factory-mounted star-delta starter panel

eCVGF Vannkjølte isvannsmaskiner / (Turbin)

eCVGF Vannkjølte isvannsmaskiner / (Turbin)

Customer benefits
High performance chiller based on:
Chiller providing excellent performance thanks to:
• Hermetic, multistage Trane centrifugal compressor offering both wide operating range and extended part load capability- minimum maintenance requirements- no extra ventilation required to cool compressor motor
• State of the art control to guarantee superior dependability: low cost of ownership

eRTHD Vannkjølte isvannsmaskiner

eRTHD Vannkjølte isvannsmaskiner

Customer benefits

High performance chiller based on: • Falling film evaporator: higher performances with lower refrigerant charge
• State-of-the-art control to guarantee superior dependability and low cost of ownership
• Trane helical-rotary compressor - designed to perform, built to last: superior reliability and low cost of ownership

    Kontakt oss:

Pingvin Klima AS

Adresse:
Bjørnerudveien 18, 1266 Oslo, Norway
Tel / fax: +47 22 65 04 15 / 22 65 04 16
    Følg oss:

General varmepumper logo   Trane technologies logo
Facebook YouTube twitter   Facebook YouTube twitter